Atle Hansen snakkar med folk

Atle Hansen snakkar med Geir Atle Ersland

Atle Hansen snakkar med Geir Atle Ersland
Atle Hansen snakkar med folk
Atle Hansen snakkar med Geir Atle Ersland
/

Ein litt springande samtale som startar med spørsmålet om me kan læra noko av historia, og sidan både svingar innom urbanisering, arkitektur, vern av hus, dialekt og språk, trællehald, Gutaltingslova og mykje anna. Geir Atle Ersland er professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen, han har skrive fleire bøker med historiske emne og ein historisk roman.


Brought to you by Atle Hansen of Atle Hansen snakkar med folk